Header Ads

Sofra duaları

Sofraya oturduktan ve yemeğimizi yedikten sonra yada önce bildiğimiz yemek dualarımızı ederiz işte size bildiğim yemek duaları.
Eûzü billahi mine'ş-şeytâni'r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym. 
El hamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyn, ni'meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâ Rasûlallâh. 

soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyadakalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet eyle. Bizlere iki cihanda güzellikler ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru Rabbim. 

"Allâhümme zid ve lâ tenkus, bir-hurmeti seyyidil mürselîn, velhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn. 
Allahım! Peygamberlerin Efendisi hürmetine soframızın bereketini ziyade eyle ." El-Fâtiha.
Yorum Gönder
Blogger tarafından desteklenmektedir.