Kahvaltının başarıyı artırdığı kanıtlandı


Ekonomik gücü yetersiz ailelerin çocuklarının çoğunlukta olduğu 5 okulda uygulanan projeyle kahvaltının başarıya olumlu etkisi ispatlandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Demirci, Milli Eğitim Şube Müdürü Fikret Merter, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Balı, okul müdürleri ve öğretmenlerin oluşturduğu, kendilerine 'Can Simidi' adını veren 14 kişilik grup, öğrenme güçlükleri, beslenme sorunu ve okula devamsızlık sürelerinin kısmen aşılmasını hedefleyen 'Okulumda Besleniyorum' projesini geliştirdi. Proje kapsamında, Fevzi Paşa, Cumhuriyet, Mustafa Necati, Mimar Sinan ve Meriç ilköğretim okullarında anket ve uygulama yapıldı. Okulda zaman zaman öğrencilere kahvaltı hazırlanarak verimli ders dinlemenin kahvaltı yapılarak sağlanacağı mesajı verildi. Sonuçta, öğrenciler, sağlıklı bir kahvaltıyla daha zinde olduklarını, gün boyu enerjik ve derslere karşı daha ilgili olduklarını keşfetti. Proje ile şu sonuçlar elde edildi: "Öğrencilerin beslenme alışkanlıkları olumlu yönde değişti. Derslere olan ilgi ve dikkatlerinin gözle görülür derecede arttığı ve sabah derslerine geç gelme alışkanlığının önemli oranda azaldığı görüldü. Beslenme yetersizliğiyle ilgili öğrenme güçlüğü asgariye indirildi. Becerilerde gelişme, daha iyi okuma yeteneği, ders notlarında artış hatta arkadaşlarla iyi ilişki kurma gibi sonuçlar da çıktı. Derse geç kalma oranı yüzde 50'den yüzde 20'ye, ilk derse gelmeme yüzde 30'dan yüzde 5'e düştü."

0 yorum: